Επικοινωνία

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9495000 - Fax: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πληροφορίες: 210 9495453 - 454
Γραφείο Κίνησης: 210 9495051-052
Δηλώσεις Γεννήσεων: 210 9495323
Λογιστήριο Ασθενών: 210 9495202
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr