Οικονομικά στοιχεία

31-12-2016 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
31-12-2015 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
31-12-2014 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
31-12-2013 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
  31-12-2012 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012
   31-12-2011 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011

   • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 31.12.2011

   • ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

   31-12-2009 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/1/2009 - 31/12/2009)
   31-12-2008 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (10/1/2007 - 31/12/2008)
   ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
   Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
   Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr