Όραμα - Αποστολή

ΟΡΑΜΑ
Οραματιζόμαστε τη ΡΕΑ ως  το σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μαιευτική-γυναικολογία, ως τον πυρήνα συγκέντρωσης των επιστημονικών εξελίξεων και  καινοτομιών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των παρεχόμενων μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, διαθέτοντας το κορυφαίο ιατρικό δυναμικό και τον πλέον σύγχρονο ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό της χώρας και τηρώντας απαρέγκλιτα και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, τον Ιπποκράτειο Όρκο.
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr