Διοικητικό Συμβούλιο

 • Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κυριάκος, Πρόεδρος
 • Φωτόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
 • Κουράκου Ευγενία, Διευθύνουσα Σύμβουλος
 • Τσαβαλιάρης ΒασίλειοςΔιευθύνων Σύμβουλος
 • Βαλακώστας Χρήστος, Μέλος
 • Γιαπισίκογλου Γεώργιος, Μέλος
 • Κακαλέτρης Δημήτριος, Μέλος
 • Καλογήρου Ιωάννης, Μέλος
 • Μουστακαρίας Θεόδωρος, Μέλος
 • Σακκάς Γρηγόριος, Μέλος
 • Χειράκης Εμμανουήλ, Μέλος

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr