Καρδιολογικό

Στο -1 επίπεδο της Κλινικής  ΡΕΑ  λειτουργεί το καρδιολογικό τμήμα, επιφορτισμένο με τον προεγχειρητικό έλεγχο.

Κάθε προγραμματισμένο ή έκτακτο χειρουργικό, γυναικολογικό ή μαιευτικό περιστατικό περνάει από το τμήμα για πλήρη καρδιολογικό έλεγχο.

Το τμήμα εξυπηρετείται από δύο (2) ιατρεία για γρήγορο και ενδελεχή  έλεγχο και το καρδιολογικό εργαστήριο. Εκτός του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, της καρδιολογικής εξέτασης και της λήψης ιστορικού, υπάρχει η δυνατότητα  για άμεση εκτέλεση triplex καρδιάς.

Για τα παραπάνω,  το τμήμα είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως τον υπερηχοκαρδιογράφο  TOSHIBA aplioMX και τη δοκιμασία κοπώσεως  GE Cardiosoft V6.61.

Τέλος, δύναται να εξυπηρετήσει και εξωτερικούς ασθενείς για καρδιολογικά θέματα και να εκτελέσει εργαστηριακές εξετάσεις  (triplex καρδιάς).

Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Τηλέφωνο για Ραντεβού:
210 9495250 - 1

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
210 9495685
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr