Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της ΡΕΑ δίνονται όλες οι ευκαιρίες στο νοσηλευόμενο να σταθεροποιηθεί και να αναρρώσει, μέχρι σημείου που να μπορεί να αντιμετωπισθεί με τα συνήθη νοσηλευτικά μέσα.


Η Μ.Ε.Θ. της  ΡΕΑ έχει τη διάθεση, τις τεχνικές δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία, που απαιτούνται, για να προσφέρει ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει διεθνώς. Ο εξοπλισμός της είναι και σύγχρονος και επαρκέστατος, οι δε ιατροί και νοσηλευτές της ασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα με τη θεραπεία βαρέως πασχόντων.


Η εισαγωγή και η έξοδος από τη Μ.Ε.Θ., η παρακολούθηση, η νοσηλεία και η θεραπεία των ασθενών, γίνονται με ευθύνη των ιατρών της, σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και με τους ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη αντιμετώπιση τους, σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά κριτήρια και πρωτόκολλα. 


Ώρες Επισκεπτηρίου:
12:30 - 13:00 & 19:00 - 19:30

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
210 9495151
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr