Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική είμαστε περήφανοι για το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε και να ικανοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες κάθε νοσηλευόμενης γυναίκας. Η έρευνα ικανοποίησης είναι για εμάς ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συνεχή αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης καθώς και τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 2 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της Κλινικής είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σε δείγμα 2.300 γυναικών το 94% των νοσηλευόμενων γυναικών αξιολόγησαν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ως «πολύ καλό» ή «άριστο» όπως ενδεικτικά αποτυπώνεται στην αξιολόγηση των παρακάτω υπηρεσιών:

Ποσοστό νοσηλευόμενων που
αξιολόγησαν με βαθμό 
«πολύ καλό» ή «άριστο»

Νοσηλευτική φροντίδα

97%

Έγκαιρη απάντηση νοσηλευτικού προσωπικού στις κλήσεις

94%

Διαδικασία εισαγωγής

94%

Συμπεριφορά & διάθεση προσωπικού γραφείου κίνησης

97%

Υπηρεσίες προσωπικού σίτισης

98%

Καθαριότητα /Καθαριότητα Κοινόχρηστων χώρων

97%

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 97% όσων συμπλήρωσαν το έντυπο αξιολόγησης υπηρεσιών της ΡΕΑ απάντησαν ότι θα συστήσουν τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική σε συγγενείς και φίλους.

Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για ακόμη πιο υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής.
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr