Δωρεά/Κρυοσυντήρηση

Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΡΕΑ υποστηρίζει τις υπηρεσίες:

- Δωρεά σπέρματος/ωαρίων
- Δωρεά εμβρύου
- Κρυοσυντήρηση σπέρματος, ωαρίων & εμβρύων
- Παρένθετη μητρότητα


newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr