ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Καθ' έξιν αποβολές - ΡΕΑ Γυναικολογική Κλινική

Λίγα Λόγια για τις Καθ' έξιν Αποβολές

Αποβολή είναι ο τερματισμός μιας εγκυμοσύνης πριν το έμβρυο αναπτυχθεί αρκετά για να είναι βιώσιμο. Όριο βιωσιμότητας είναι η 24η εβδομάδα της κύησης με συνολική διάρκεια κύησης τις 40 εβδομάδες μετρώντας από την 1η ημέρα του κύκλου της γυναίκας.

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αυτόματες αποβολές αποκαλούνται οι επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές, τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων. Η συχνότητά τους είναι 1%-3,5% στο σύνολο των ζευγαριών. Πολλοί προτείνουν διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά στον ορισμό, αφού θεωρούν πως ο έλεγχος και η θεραπευτική αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινήσει μετά τη δεύτερη συνεχόμενη αποβολή ιδίως εάν συνυπάρχει και επιβαρυντικοί παράγοντες όπως ο παράγων της ηλικίας (γυναίκες άνω των 35) ή ιστορικό υπογονιμότητας.

Οι καθ’ έξιν αποβολές ταξινομούνται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς:

  • Ο όρος πρωτοπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο και καμία κύηση μετά την 20η εβδομάδα. Περίπου το 80% των ζευγαριών με καθ’έξιν αποβολές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
  • Ο όρος δευτεροπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που είχαν τρεις αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο, μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή μετά από έναν ενδομήτριο θάνατο. Αφορά περίπου το 20% των ζευγαριών με ιστορικό καθ’έξιν αποβολών.

Τα αίτια των καθ΄ έξιν αποβολών είναι γενετικά, ανατομικά, λοιμώδη, ορμονικά και ανοσολογικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

1) Γενετικοί Παράγοντες Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι οι πιο κοινές αιτίες των σποραδικών αποβολών, αλλά συμβαίνουν λιγότερο συχνά σε γυναίκες με καθ΄ έξιν αποβολές.

Στο 3-5% των ζευγαριών, σε έναν από τους δύο γονείς, ανευρίσκεται μία ισορροπημένη χρωμοσωμική ανωμαλία, (μεταθέσεις γενετικού υλικού ανάμεσα σε χρωμοσώματα ή αναστροφές των γονιδίων μέσα στο ίδιο χρωμόσωμα) με πιο συχνές τις ισορροπημένες αμοιβαίες ή τις Robertsonian μεταθέσεις.

Όταν ένα μέλος ενός ζευγαριού φέρει μια ισορροπημένη χρωμοσωμική μετάθεση, ο κίνδυνος για αποβολή είναι περίπου διπλασιασμένος και επομένως στατιστικά σημαντικός. Τα ζευγάρια αυτά έχουν ανάγκη από γενετική συμβουλή για την πρόγνωση των επόμενων κυήσεων.

2) Ανατομικοί Παράγοντες Οι ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας αποτελούν μία μεγάλη ομάδα με διαφορετικές παθολογικές περιπτώσεις, των οποίων η σημασία για τις επανειλημμένες αποβολές διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη ανωμαλία.
Μάθετε περισσότερα για τους Ανατομικούς παράγοντες

3) Λοιμώδεις Παράγοντες (βακτηρίδια, ιοί, παράσιτα, μυκόπλασμα, χλαμύδια) Η θέση των λοιμώξεων στην αιτιολογία των καθ’έξιν αποβολών παραμένει ασαφής. Δεν έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση με λοιμώξεις από τοξόπλασμα, ερυθρά, έρπη, CMV ή μυκόπλασμα.

4) Ορμονικοί Παράγοντες
Μάθετε περισσότερα για τους Ορμονικούς παράγοντες

5) Ανοσολογικοί Παράγοντες (αυτοάνοσοι, αλλοάνοσοι)
Μάθετε περισσότερα για τους Ανοσολογικούς παράγοντες

6) Άγνωστα Αίτια Περίπου 25% των ζευγαριών με ιστορικό καθ΄ έξιν αποβολών η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Σ’αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται εμπειρική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχολογική υποστήριξη.

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
10:00 - 12:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: