ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΡΕΑ

Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ - Εθνική Ασφαλιστική

Η Κλινική ΡΕΑ σε συνεργασία με την Ευρωκλινική Παίδων και την Εθνική Ασφαλιστική, παρέχουν αποκλειστικά για τα νεογνά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, το πρόγραμμα ασφάλισης "Παιδικό Πρόγραμμα Full - Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ", χωρίς καμιά επιβάρυνση ασφαλίστρου για τον 1ο χρόνο και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή στην ανανέωσή του. 

Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας «Παιδικό Πρόγραμμα Full – Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο που βρίσκεται εντός της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, στον 1° όροφο.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: