ADMINISTRATION

 

 

 

 

 

 

BOARD OF DIRECTORS

 •  Mitsakos – Barbayiannis Kyriakos, President
 •  Tzeferakos Alexandros, Vice President 
 •  Kourakou Eugenia, C.E.O.
 •  Tsavaliaris Vassilios, C.E.O.
 •  Mitrou Sotirios, Board of Directors Member
 •  Giapisikoglou George, Board of Directors Member
 •  Apostoloudi Marianthi, Board of Directors Member
 •  Mathiopoulos Demetrios, Board of Directors Member
 •  Sakkas Gregorios, Board of Directors Member
 •  Vamvakaris Ioannis, Board of Directors Member
 •  Chirakis Emmanouel, Board of Directors Member

 

 HONORARY PRESIDENT
Loisios Nikolaos

SCIENTIFIC DIRECTOR
Creatsas Georgios

ADMINISTRATIVE DIRECTOR
Nickoloudakis Antonios

APPOINTED CONSULTANT OF ADMINISTRATION
Vlachos Georgios