Γυναικολογική Χειρουργική

Στη ΡΕΑ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική  όλες οι χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό αξιοποιώντας ψηφιακή υποδομή, έτσι ώστε από το ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που προσφέρουν να είναι δυνατή η επικοινωνία με κέντρα του εξωτερικού (τηλεϊατρική) για λόγους επιβεβαίωσης ή και μεταφοράς τεχνογνωσίας από και προς το εξωτερικό. 


Oι γυναικολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν την παθολογία αιδοίου, κόλπου, τραχήλου, σώματος μήτρας, σαλπίγγων και ωοθηκών και μπορούν ανάλογα με την ένδειξη να γίνουν είτε με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους (λαπαροτομία – ανοικτό χειρουργείο με τομή στο δέρμα) είτε με πιο σύγχρονες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπως λαπαροσκόπηση (μέσω μικρών ξεχωριστών τομών) και υστεροσκόπηση.


newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr