ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική έχει ενταχθεί στη λίστα με τα Kαλύτερα Nοσοκομεία στον Kόσμογια το έτος 2015, ενώ έχει λάβει τη διάκριση Preferred Partner Hospital για το έτος 2020 σύμφωνα με τη λίστα που εξέδωσε το Διπλωματικό Συμβούλιο, που υπάγεται στον ΟΗΕ, σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων TEMOS

ΡΕΑ έχει πιστοποιηθεί από την Swiss Approval με ISO 9001:2015, για το σύνολο των υπηρεσιών της, με ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείρισή της, καθώς και  για την Ενεργειακή Διαχείριση των πόρων της, με το πρότυπο ISO 50001:2018. Τέλος, η Κλινική ΡΕΑ  έχει λάβει πιστοποίηση ISO 22000:2018 (HACCP), για τις Επισιτιστικές της Υπηρεσίες.

Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΡΕΑ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Μονάδων Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, και έχει πιστοποιηθεί κατά TEMOS για την ποιότητα στη διεθνή αναπαραγωγική φροντίδα,  κατά τα ISO 9001:2015, καθώς και με το BS EN 15224:2016, για την παροχή των υπηρεσιών της.

Όπως έχει αποδείξει στο σύντομο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς της, η Κλινική ΡΕΑ συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς, με σκοπό να προσφέρει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στο χώρο της υγείας, αποτελώντας παράδειγμα στο χώρο των ιδιωτικών Κλινικών της Ελλάδας με διεθνείς προδιαγραφές.