ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας των Παρεχόμενων Τροφίμων της ΡΕΑ

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας των Παρεχόμενων Τροφίμων της ΡΕΑ

Στόχος της ΡΕΑ είναι η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ασθενών και νεογνών. Για το λόγο αυτό η κλινική[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η Κλινική ΡΕΑ, αναγνωρίζει τις[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενεργειακή Πολιτική

Ενεργειακή Πολιτική

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2018, η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις

Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις

Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική έχει ενταχθεί στη λίστα με τα Kαλύτερα Nοσοκομεία στον Kόσμο, για[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

ΟΡΑΜΑ Οραματιζόμαστε τη ΡΕΑ ως το σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μαιευτική- γυναικολογία, ως τον πυρήνα[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ