ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ

Στη ΡΕΑ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική  όλες οι χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό αξιοποιώντας ψηφιακή υποδομή, που επιτρέπει την επικοινωνία με κέντρα του εξωτερικού (τηλεϊατρική) για λόγους επιβεβαίωσης ή και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Oι γυναικολογικές επεμβάσεις αφορούν την παθολογία αιδοίου, κόλπου, τραχήλου, σώματος μήτρας, σαλπίγγων και ωοθηκών και μπορούν ανάλογα με την ένδειξη να γίνουν είτε με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους (λαπαροτομία – ανοικτό χειρουργείο με τομή στο δέρμα) είτε με πιο σύγχρονες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπως λαπαροσκόπηση (μέσω μικρών ξεχωριστών τομών) και υστεροσκόπηση.