ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων ΡΕΑ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της ΡΕΑ δίνονται όλες οι ευκαιρίες στο νοσηλευόμενο να σταθεροποιηθεί και να αναρρώσει, μέχρι σημείου που να μπορεί να αντιμετωπισθεί με τα συνήθη νοσηλευτικά μέσα.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής ΡΕΑ διαθέτει όλες τις τεχνικές δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία, που απαιτούνται, για να προσφέρει ό,τι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει διεθνώς.

Ο εξοπλισμός της είναι και σύγχρονος και επαρκέστατος, οι δε ιατροί και νοσηλευτές της ασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα με τη θεραπεία βαρέως πασχόντων.

Η εισαγωγή και η έξοδος από τη Μ.Ε.Θ., η παρακολούθηση, η νοσηλεία και η θεραπεία των ασθενών, γίνονται με ευθύνη των ιατρών της, σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και με τους ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη αντιμετώπιση τους, σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά κριτήρια και πρωτόκολλα.

Ιατροί Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων:

  • Μολές Αθανάσιος, Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Διευθυντής Μ.Ε.Θ.

  • Κορωναιος  Βασιλειος, Παθολόγος Εντατικολόγος Επιμελητής Μ.Ε.Θ.

  • Οψιμούλης Παναγιώτης, Πνευμονολόγος Εντατικολόγος

  • Αναστασάκη Αικατερίνη, Πνευμονολόγος Εντατικολόγος

  • Γκόγκα Χριστινα, Πνευμονολόγος

  • Μαντζιώρος Αθανάσιος, Χειρουργός

Ώρες Επισκεπτηρίου:

12:30 - 13:00 & 19:00 - 19:30

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: