ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & EΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΑ

Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης - ΡΕΑ Μαιευτήριο

Η Κλινική ΡΕΑ, έχοντας ξεχωρίσει για τις υψηλού επιπέδου Μαιευτικές και Γυναικολογικές Υπηρεσίες της, δημιούργησε μια σύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας – Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, με στόχο τη διερεύνηση, τη σωστή διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας στα σύγχρονα ζευγάρια.

Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής της ΡΕΑ (REA IVF), προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες Κλινικής και Εργαστηριακής Υπογονιμότητας, διαθέτει έμπειρους ιατρούς και εμβρυολόγους, καθώς και εξειδικευμένες μαίες και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Η Μονάδα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες χειρουργείων με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής και πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, ενώ στο εργαστήριο εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες και πρωτοποριακές τεχνικές. Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της πλέον σύγχρονης Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας όλη την υποστήριξη και ασφάλεια που μπορεί να παρέχει ένα μεγάλο μαιευτήριο.

Πιστοποιήσεις
Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΡΕΑ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Μονάδων Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, και έχει πιστοποιηθεί κατά TEMOS για την ποιότητα στη διεθνή αναπαραγωγική φροντίδα,  κατά τα ISO 9001:2008, καθώς και με το BS EN 15224:2012, για την παροχή των υπηρεσιών της.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Γονιμότητας / IVF ΡΕΑ

πατώντας στο banner:

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 16:00
Σάββατο:
07:00 - 15:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: