ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Εμβρυομητρικής & Γυναικολογικών Υπερήχων ΡΕΑ

 Στο Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Γυναικολογικών Υπερήχων της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, διενεργούμε όλες τις απαραίτητες υπερηχογραφικές εξετάσεις που απαιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.

Με τους υπερήχους μπορούμε να αξιολογήσουμε την ανάπτυξη του εμβρύου από τις πρώτες ημέρες της σύλληψης μέχρι και το τέλος της εγκυμοσύνης σας.

Το τμήμα μας στελεχωμένο με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

 

Υπέρηχοι
Πρόκειται για τη χρήση υπερηχητικών ακουστικών κυμάτων, τα οποία δεν ακούγονται, ούτε γίνονται αισθητά αλλά δίνουν την εικόνα του εμβρύου και του πλακούντα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε πως οι υπέρηχοι είναι ακίνδυνοι τόσο για εσάς όσο και για το έμβρυο σας, γι΄ αυτό μπορείτε να τους επαναλαμβάνετε τόσο συχνά όσο σας συστήνει ο θεράπων ιατρός σας. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι υπέρηχοι αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο.

Στην αρχή της εγκυμοσύνης χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί χρονικά η κύηση όπως επίσης ο αριθμός των εμβρύων και η βιωσιμότητά τους. Αργότερα αξιολογείται ο ρυθμός ανάπτυξης του εμβρύου, η θέση του πλακούντα, η ποσότητα του αμνιακού υγρού καθώς και τυχόν ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου.

Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται και βοηθητικά στις επεμβατικές μεθόδους όπως στην αμνιοπαρακέντηση και στη λήψη τροφοβλάστης. Με το υπερηχογράφημα μπορούμε να διαγνώσουμε το 70% των σοβαρών ανωμαλιών και το 40% των ελαφρών ανωμαλιών με τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί.

Υπέρηχοι εγκυμοσύνης
Για τους 9 μήνες που θα αναπτύσσεται το έμβρυο στην κοιλιά σας είναι αναγκαίο να υποβληθείτε στα ακόλουθα υπερηχογραφήματα:

 • Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου (6-11 εβδομάδες)
 • Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας (11-13 εβδομάδες)
 • Υπερηχογράφημα β-επιπέδου (20-24 εβδομάδες)
 • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης - Doppler Κύησης (28-32 εβδομάδες)
 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (11 -13 εβδομάδες κύησης)

Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται από τις 11 εβδομάδες μέχρι τις 13 εβδομάδες και έξι ημέρες. Η εξέταση γίνεται συνήθως διακοιλιακά αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί και διακολπική εξέταση.

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι:

1. Ο υπολογισμός της ηλικίας κύησης με ακριβή μέτρηση του μήκους του εμβρύου.

2. Η διάγνωση πολύδυμης κύησης. Στην περίπτωση αυτή καθορίζουμε επίσης αν και τα δύο έμβρυα έχουν τον ίδιο πλακούντα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά την κύηση. Στις περιπτώσεις αυτές η κύηση παρακολουθείται πιο συχνά.

3. Η διάγνωση πρώιμης αποτυχίας της κύησης (παλίνδρομη κύηση). Δυστυχώς στο 2% των γυναικών που φθάνουν για το υπερηχογράφημα αυτό διαπιστώνεται ότι το έμβρυο είναι νεκρό, συχνά, αρκετές εβδομάδες πριν και χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα ζευγάρια αυτά θα έχουν μία πλήρη συμβουλευτική ως προς τις πιθανές αιτίες του προβλήματος και για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.

4. Η διάγνωση ορισμένων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών. Δυστυχώς στο 1% των εμβρύων που θα εξετασθούν θα αποκαλυφθούν σοβαρές ανωμαλίες ασύμβατες με τη ζωή τους , ανωμαλίες που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή αναπηρία αλλά σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διορθωθούν χειρουργικά μετά την γέννηση.

5. Για την αξιολόγηση του κινδύνου του συνδρόμου Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν μία πιθανότητα να κυοφορούν έμβρυο με χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down.

Βασικό ρόλο στον παραπάνω κίνδυνο της μητέρας παίζει η ηλικία της όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

Σήμερα είναι δυνατόν να δοθεί σε κάθε μητέρα μία εκτίμηση του ατομικού της κινδύνου για τη συγκεκριμένη κύηση. Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της μητέρας, την μέτρηση δύο ορμονών στο αίμα της μητέρας και στα παρακάτω υπερηχογραφικά ευρήματα:

α) Αυχενική διαφάνεια (ποσότητα υγρού που περιέχεται κάτω από το δέρμα του αυχένα του εμβρύου).

β) Ύπαρξη ή μη του ρινικού οστού.

γ) Ροή του αίματος δια της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς του εμβρύου και του φλεβώδη πόρου.

δ) Η ύπαρξη ή μη εμβρυικών ανωμαλιών.

Μετά τον παραπάνω αναλυτικό έλεγχο το 5% των κυήσεων μπορούν να χαρακτηρισθούν ως “αυξημένου κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών” και να συσταθεί περαιτέρω έλεγχος ενώ η πλειοψηφία των εμβρύων 95% θα χαρακτηριστούν “φυσιολογικά”. Πρέπει όμως να κατανοήσουν οι γονείς ότι ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίζει κανείς με πλήρη βεβαιότητα ότι το έμβρυο δεν έχει χρωμοσωμική ανωμαλία είναι ο επεμβατικός έλεγχος (με χρήση βελόνας) όπως η εξέταση τροφοβλάστης (CVS) ή αμνιοπαρακέντησης.

Συγχρόνως όμως να λάβουν υπόψη ότι τα επεμβατικά τέστ έχουν κίνδυνο αποβολής 1%. Έχοντας όλες τις παραπάνω πληροφορίες που θα δοθούν από την κλινική μας είναι πια απόφαση αποκλειστικά των γονιών του εμβρύου η εκτίμηση αν η πιθανότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών που τους έχει δοθεί είναι αρκετά υψηλή ώστε να αξίζει η διεξαγωγή του επεμβατικού ελέγχου.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (αναλυτικό υπερηχογράφημα 20 - 24 εβδομάδες κύησης)

Κατά της διάρκεια αυτού του υπερηχογραφήματος εξετάζουμε αναλυτικά την ανατομία του εμβρύου, προσδιορίζουμε τη θέση του πλακούντα, του όγκου του αμνιακού υγρού, μετρούμε την ανάπτυξη του εμβρύου και διερευνούμε την ύπαρξη δεικτών που σχετίζονται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Στις γυναίκες υψηλού κινδύνου για πρόωρο τοκετό (πολλαπλές κυήσεις, προηγούμενο πρόωρο τοκετό, ανωμαλίες της μήτρας ή προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στον τράχηλο της μήτρας της γυναίκας) διενεργείται, εάν επιθυμεί ο μαιευτήρας που παρακολουθεί την κύηση, διακολπικό υπερηχογράφημα μέτρησης του τραχήλου της μήτρας.

Επίσης στο υπερηχογράφημα αυτό εκτιμάται η ροή των μητριαίων αρτηριών ώστε να εντοπιστούν οι κυήσεις αυτές που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης ή προεκλαμψίας.

Όσον αφορά στην εύρεση εμβρυικών ανωμαλιών στο υπερηχογράφημα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί και να γίνει κατανοητό από τους γονείς ότι δεν είναι δυνατή η ανίχνευση όλων των συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου. Έτσι ένα υπερηχογράφημα Β’ Επιπέδου χωρίς εμφανή παθολογικά ευρήματα μειώνει σε μεγάλο ποσοστό τον κίνδυνο ύπαρξής τους αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον εξαλείφει.

Παραθέτουμε λοιπόν ενδεικτικά μία λίστα διαφόρων συγγενών ανωμαλιών και τις πιθανότητες να διαγνωστούν προγεννητικά σύμφωνα με το Βασιλικό Κολέγιο των Μαιευτήρων Γυναικολόγων της Αγγλίας (RCOG): Εκτός από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία πρέπει να γνωρίζουμε ότι το έμβρυο είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος οργανισμός και μπορεί να εμφανίσει διάφορες ανωμαλίες οι οποίες να καταστούν εμφανείς και μετά το χρόνο του υπερηχογραφήματος Β΄ Επιπέδου μέχρι τον τοκετό όπως και μετά τη γέννησή του αλλά και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της εξωμήτριας ζωής. Επίσης στο υπερηχογράφημα αυτό τις περισσότερες φορές φαίνεται το φύλο του εμβρύου αλλά όχι πάντοτε.

Όταν το υπερηχογράφημα προβλέψει το φύλο του εμβρύου αυτό είναι σωστό στο 95% των περιπτώσεων. Ο εξεταστής θα σας πληροφορήσει για το φύλο εάν εσείς και ο συνοδός σας επιθυμείτε να γνωρίζετε. Εάν τελικώς στο υπερηχογράφημα βρεθεί κάποια ανωμαλία οι γονείς ενημερώνονται από τον ιατρό που εκτελεί την εξέταση αλλά είναι δυνατόν να χρειαστεί και επαναληπτική εξέταση ή άλλη απεικονιστική μέθοδος (μαγνητική τομογραφία) ή συμβουλευτική από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (παιδοκαρδιολόγου, παιδονευρολόγου, παιδοχειρουργού, παιδοουρολόγου ή γενετιστή).

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DOPPLER ΚΥΗΣΗΣ (28 - 32 εβδομάδες κύησης)

Τo υπερηχογράφημα αυτό γίνεται συνήθως στις 28 μέχρι 32 εβδομάδες κύησης. Μερικοί μαιευτήρες συμβουλεύουν η εξέταση αυτή να πραγματοποιείται σε όλες τις γυναίκες και άλλοι σε αυτές που παρουσιάζουν επιπλοκές στην παρούσα ή σε προηγούμενες κυήσεις. Επιπλοκές της κύησης που πρέπει να διερευνούνται είναι: Η προεκλαμψία – υπέρταση κύησης, ο διαβήτης, η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, ο ενδομήτριος θάνατος (σε προηγούμενη κύηση).

Το υπερηχογράφημα αυτό έχει ως σκοπό να καθορίσει την ανάπτυξη του εμβρύου και συγχρόνως να μελετήσει την αιμάτωση της μήτρας, του πλακούντα και του ίδιου του εμβρύου. Περιλαμβάνει:

 • Μέτρηση του μεγέθους του εμβρύου, στην κεφαλή, την κοιλιά και το μηριαίο οστό και τελική εκτίμηση του βάρους του.
 • Μέτρηση της ποσότητας του όγκου του αμνιακού υγρού του εμβρύου, του υγρού δηλαδή που περιβάλλει το έμβρυο.
 • Εκτίμηση της θέσης του πλακούντα και της εμφάνισης του.
 • Εξέταση των κινήσεων του εμβρύου.

 

Δια του Έγχρωμου υπερηχογραφήματος Doppler εκτίμηση της ροής του αίματος:

 • Στις μητριαίες αρτηρίες
 • Στην ομφαλική αρτηρία
 • Στη μέση εγκεφαλική αρτηρία
 • Στο φλεβώδη πόρο

 

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

Πως γίνεται η αμνιοπαρακέντηση; 
Η αμνιοπαρακέντηση είναι μια επεμβατική μέθοδος ελέγχου του εμβρύου η οποία περιλαμβάνει την διείσδυση μιας λεπτής βελόνας εντός της μήτρας ώστε να ληφθεί μια μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού που περιβάλλει το έμβρυο. Αυτό το υγρό είναι ούρα του εμβρύου και η αφαιρούμενη ποσότητα αποκαθίσταται άμεσα στις επόμενες ημέρες. Εντός του αμνιακού υγρού περιέχονται κύτταρα του εμβρύου , τα χρωμοσώματα των οποίων και εξετάζουμε.

Πότε γίνεται η αμνιοπαρακέντηση;
Η αμνιοπαρακέντηση δίνει τις ίδιες πληροφορίες όπως η λήψη τροφοβλάστης, όπου θεωρείται ασφαλής όταν διενεργείται μετά τις 16 εβδομάδες.

Πότε να περιμένετε τα αποτελέσματα της εξέτασης;
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι συνήθως διαθέσιμα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες και τα τελικά αποτελέσματα μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα ενημερώνουμε τον μαιευτήρα σας ή εσάς προσωπικά.

Μπορεί να χρειασθεί επανάληψη της εξέτασης;
Σε περίπου 0.1% των περιπτώσεων είναι δυνατό να χρειασθεί επανάληψη της επεμβατικής εξέτασης. Ο λόγος της είναι η αποτυχία καλλιεργειών των πλακουντιακών κυττάρων στο εργαστήριο ή μη ασφαλών οριστικών αποτελεσμάτων.

Ποιος είναι ο κίνδυνος αποβολής λόγω της παραπάνω εξέτασης;
Ο κίνδυνος αποβολής εξαιτίας της επεμβατικής εξέτασης είναι περίπου 0.5-1 % , όσο και η λήψη τροφοβλάστης. Η πλειονότητα των γυναικών που θα υποβληθούν σε αμνιοπαρακέντηση θα λάβουν φυσιολογικά αποτελέσματα και η κύηση τους θα συνεχισθεί κανονικά χωρίς προβλήματα και θα γεννήσουν ένα φυσιολογικό μωρό. Όμως πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλων ανωμαλιών και σε μερικές περιπτώσεις ( για παράδειγμα στα έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια) είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να επανέλθουν για περαιτέρω υπερηχογραφικές εξετάσεις.

ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ (ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ) - CVS

Η λήψη τροφοβλάστης περιλαμβάνει εξέταση των χοριακών λαχνών (πολύ μικρά τεμάχια του πλακούντα). Το έμβρυο και ο πλακούντας αναπτύσσονται από το ίδιο κύτταρο και έτσι τα χρωμοσώματα των κυττάρων του πλακούντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων του εμβρύου.

Πως γίνεται η Τροφοβλάστη;
Χορηγείται τοπικό αναισθητικό και μια λεπτή βελόνα διαπερνά την μήτρα αποσπώντας ένα μικρό δείγμα χοριακών λαχνών. Η βελόνα παρακολουθείται συνεχώς υπερηχογραφικά ώστε να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός του εμβρύου. Η όλη διαδικασία διαρκεί 2-3 λεπτά και στη συνέχεια ελέγχεται η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου.

Πότε γίνεται η λήψη Τροφοβλάστης;
Η λήψη τροφοβλάστης θεωρείται ασφαλής όταν διενεργείται μετά τις 11 εβδομάδες κύησης.

Ποια τα συμπτώματα της μητέρας μετά την εξέταση;
Για τις επόμενες 1-2 ημέρες μπορεί να αισθάνεται ελαφρύ κολπικό πόνο σαν πόνο περιόδου ή μια μικρή κολπική αιμοραγία.Αυτά είναι συνήθη και στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κύηση συνεχίζεται χωρίς καθόλου προβλήματα. Αν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο απλό παυσίπονο όπως η παρακεταμόλη (Depon, Apotel). Αν πάλι υπάρχει έντονος πόνος ή σοβαρή αιμορραγία κολπική ή κάνετε πυρετό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον μαιευτήρα σας ή το μαιευτήριο σας.

Πότε να περιμένετε τα αποτελέσματα της εξέτασης;
Τα πρώτα αποτελέσματα ειναι συνήθως διαθέσιμα μέσα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες και τα τελικά αποτελέσματα μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα ενημερώνουμε τον μαιευτήρα σας ή εσάς προσωπικά.

Μπορεί να χρειασθεί επανάληψη της εξέτασης;
Σε περίπου 0.1% των περιπτώσεων είναι δυνατό να χρειασθεί επανάληψη της επεμβατικής εξέτασης. Ο λόγος της επανάληψης είναι η αποτυχία καλλιεργιών των πλακουντιακών κυττάρων στο εργαστήριο ή μη ασφαλών οριστικών αποτελεσμάτων.

Ποιος είναι ο κίνδυνος αποβολής λόγω της παραπάνω εξέτασης;
Ο κίνδυνος αποβολής εξαιτίας της επεμβατικής εξέτασης είναι περίπου 1%, σχεδόν όσο και ο κίνδυνος της αμνιοπαρακέντησης.

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΗΣΗΣ)

Τι είναι η Ινοκυστική Νόσος;
Η Ινοκυστική Νόσος ή αλλιώς Κυστική Ίνωση (ΚΙ), είναι το συχνότερο κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής. Στην Ελλάδα, γεννιούνται περίπου 1 στα 2.000-2.500 παιδιά με κυστική ίνωση, δηλαδή ένα παιδί ανά εβδομάδα, ενώ το 4-5% του πληθυσμού θεωρείτε ότι είναι φορείς της νόσου.

Γιατί είναι σημαντικός ο ανιχνευτικός έλεγχος;
Δεδομένου όυι δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία, αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης της ΚΙ είναι η πρόληψη μέσω της εφαρμογής προγεννητικού ελέγχου στα ζευγάρια, με στόχο υην αποφυγή γέννησης νέων πασχόντων στο γενικό πληθυσμό. Τα Κεντρικά Εργαστήρια της Κλινικής ΡΕΑ πραγματοποιύν με απόλυτη ασφαλή αποτελέσματα την εξέταση της Κυστικής Ίνωσης με στόχο την έγκαιρη διάγνωση.

Πού και πώς πραγματοποιείται η εξέταση;
Ο ανιχνευτικός έλεγχος της κυστικής ίνωσης πραγματοποιείται από τα σύγχρονα Κεντρικά Εργαστήρια της Κλινικής ΡΕΑ, με απλή λήψη αίματος.

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τις Γραμματείες των τμημάτων σχετικά με τις προσφορές στα πακέτα για τον Προγεννητικό Έλεγχο.

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ DNA)

Τι είναι ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος;
Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος αφορά μια νέα εξέταση με την οποία γίνεται έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών, ανιχνεύοντας εμβρυικό DNA στο αίμα της εγκύου. Σκοπός είναι να διαγνώσει αριθμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου.

 Σημείωση: Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τις Γραμματείες των τμημάτων σχετικά με τις προσφορές στα πακέτα για τον Μη Επεμβατικό Προγεννητικό Έλεγχο.

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 19:00
Σάββατο:
08:00 - 14:00
(μόνο κατόπιν ραντεβού)
Τμήμα:
Τμήμα Υπερήχων – Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Όροφος:
2ος Όροφος Κλινικής ΡΕΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: