ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Λειτουργική Ρινοπλαστική - Κλινική ΡΕΑ

Στο Τμήμα Λειτουργικής Ρινοπλαστικής της Κλινικής ΡΕΑ πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στη μύτη που συντελούν στη βελτίωση του σχήματος και του μεγέθους της μύτης αλλά ταυτόχρονα συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη φυσιολογική ρινική αναπνοή λόγω σκολίωσης ρινικού διαφράγματος ή υπερτροφίας ρινικών κογχών.

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με ιατρούς που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ρινοχειρουργικής.