ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΗΛΩΝ

Ως κήλη ορίζεται η προβολή ενός οργάνου διαμέσου ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

Η προβολή γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον ασθενή σαν διόγκωση η οποία είτε ανατάσσεται είτε όχι(περιεσφιγμένη κήλη). Η κήλη μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, πόνο ή να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα που χρήζουν άμεσης χειρουργικής παρέμβασης.

Ανάλογα με το σημείο αλλά και την αιτία εμφάνισής τους, οι κήλες διαχωρίζονται σε βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες,επιγαστρικές και μετεγχειρητικές κήλες (όταν έχει προηγηθεί επέμβαση).

Η θεραπεία της κήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης ή συντηρητικής θεραπείας της κήλης.

Η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση των κηλών προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με αποφυγή των ουλών και των επιπλοκών που συνοδεύουν το ανοιχτό τραύμα.

Επιπρόσθετα ελαχιστοποιεί τον μετεγχειρητικό πόνο και οδηγεί σε ταχεία ανάρρωση και επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

Στο τμήμα μας διενεργείται:

  • Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης
  • Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης
  • Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Επιγαστρικής κήλης
  • Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικών κηλών