ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ογκολογικό Συμβούλιο παρέχει συμβουλευτική τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά σε όλους τους συνεργάτες ιατρούς που το επιθυμούν και συνεδριάζει μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ημέρα Τρίτη.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: