ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, ΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κυριάκος, Πρόεδρος
 • Τζεφεράκος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
 • Κουράκου Ευγενία, Διευθύνουσα Σύμβουλος
 • Τσαβαλιάρης Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Μήτρου Σωτήριος, Μέλος
 • Γιαπισίκογλου Γεώργιος, Μέλος
 • Αποστολούδη Μαριάνθη, Μέλος
 • Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μέλος
 • Σακκάς Γρηγόριος, Μέλος
 • Βαμβακάρης Ιωάννης, Μέλος
 •  Χειράκης Εμμανουήλ, Μέλος

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λοΐσιος Νικόλαος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κρεατσάς Γεώργιος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Βλάχος Γεώργιος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικολουδάκης Αντώνιος