ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, ΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 • Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κυριάκος, Πρόεδρος
 • Τζεφεράκος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
 • Κουράκου Ευγενία, Διευθύνουσα Σύμβουλος
 • Τσαβαλιάρης Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Αποστολούδη Μαριάνθη, Μέλος
 • Βαμβακάρης Ιωάννης, Μέλος
 • Γιαπισίκογλου Γεώργιος, Μέλος
 • Δημητριάδης Ιωάννης, Μέλος
 • Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μέλος
 • Μήτρου Σωτήριος, Μέλος
 • Σακκάς Γρηγόριος, Μέλος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Κρεατσάς Γεώργιος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Βλάχος Γεώργιος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικολουδάκης Αντώνιος