ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, ΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κυριάκος, Πρόεδρος
  • Τζεφεράκος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
  • Κουράκου Ευγενία, Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Τσαβαλιάρης Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Γιαπισίκογλου Γεώργιος, Μέλος
  • Αποστολούδη Μαριάνθη, Μέλος
  • Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μέλος
  • Σακκάς Γρηγόριος, Μέλος
  • Βαμβακάρης Ιωάννης, Μέλος
  • Χειράκης Εμμανουήλ, Μέλος

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λοΐσιος Νικόλαος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κρεατσάς Γεώργιος

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Βλάχος Γεώργιος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικολουδάκης Αντώνιος