ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΤΑΜΕΙΑ

Η ΡΕΑ Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς αποσκοπώντας στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Συγκεκριμένα η ΡΕΑ είναι συμβεβλημένη με τις ακόλουθες Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ασφαλιστικές Εταιρείες:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 • INTERAMERICAN 
 • METLIFE ALICO 
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 • AXA PPP Healthcare Limited 
 • NN (πρώην ING)
 • GENERALI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 • ALLIANZ

 

Δίκτυο της MedNet, που διαχειρίζεται τα περιστατικά υγείας των ακολούθων ασφ. εταιρειών: 

 • EUROLIFE ERB 
 • ERGO 
 • GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 • HELLENIC ALICO LIFE 
 • SOUTH EASTERN 
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
 • GENERALI GLOBAL HEALTH 
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (πρώην ΜΙΝΕΤΤΑ)
 • INTERASCO 
 • INTERLIFE
 • CNP ΖΩΗΣ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 • INTERGLOBAL (ΑΕΤΝΑ COMPANY) 
 • CNP CYPRIALIFE 
 • ΕUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • GENERALI HELLAS 1 (πρώην ΑΧΑ)

 

Ασφαλιστικά Ταμεία:

 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ: ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΑΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Τράπεζα Ελλάδος «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)
 • Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ)
 • ΕΥΔΑΠ
Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
09.00 – 17.00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: