ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων Κλινικής ΡΕΑ

Το Tμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων της Κλινικής ΡΕΑ προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Κέντρο Μαστού
  • Κλασική Ακτινολογία
  • Μαγνητική Τομογραφία
  • Διαγνωστικοί Υπέρηχοι
  • Κέντρο Οστικής Πυκνότητας
  • Παιδιατρική Ακτινολογία

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 20:00
Σάββατο:
08:00 - 15:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: