ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας της ΡΕΑ, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε ηλεκτρονικά στο email: jobs@reamaternity.gr είτε καταθέτοντάς το στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Λ. Συγγρού 377 (2ος όροφος), 175 64 Παλαιό Φάληρο.

Ιατρό Παθολογοανατόμο

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Με εμπειρία στις παθήσεις μαστού, ουρολογικού & γαστρεντερολογικού συστήματος

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ”

Ιατρό Παθολόγο

Για πρωινό ωράριο

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ”

Ιατρό Αναισθησιολόγο

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ”

Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη με εμπειρία σε Αξονικό - Μαγνητικό Τομογράφο

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ»

Μαίες – Μαιευτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Μαιών /Μαιευτών
 • Γνώση μίας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας
 • Σχετική Προϋπηρεσία (Επιθυμητή)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ»

Νοσηλευτικό Προσωπικό: Νοσηλεύτριες ΤΕΙ, Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες Διετούς (Β/Ν), Νοσοκόμοι - Τραυματιοφορείς

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτικό Προσωπικό» 

Κλιβανιστής

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης Δημόσιας Σχολής Απολυμαντών
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία (επιθυμητή)

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΗΣ»

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI Τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης από Τμ. Αιμοδοσίας
 • Ευγένεια, ομαδικό πνεύμα
 • Σχετική Προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων”

 

 

Αιμολήπτριες

Για 4ωρη απασχόληση/6 ημέρες ανα εβδομάδα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΙΕΚ ή άλλης ισότιμης σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης από Τμ. Αιμοδοσίας επιθυμητή
 • Ευγένεια, ομαδικό πνεύμα
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «Αιμολήπτρια»

Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή Παρασκευαστή για απογευματινή εργασία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο TEI Τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΙΕΚ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Άριστη Γνώση Αιμοληψίας
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης από Τμ. Αιμοδοσίας (επιθυμητή)
 • Ευγένεια, ομαδικό πνεύμα
 • Σχετική Προϋπηρεσία (επιθυμητή)

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων- Παρασκευαστής για απογευματινή εργασία”

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
09:30 - 11:30