ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας της ΡΕΑ, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε ηλεκτρονικά στο email: jobs@reamaternity.gr είτε καταθέτοντάς το στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Λ. Συγγρού 377 (2ος όροφος), 175 64 Παλαιό Φάληρο.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI Τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης από Τμ. Αιμοδοσίας
 • Ευγένεια, ομαδικό πνεύμα
 • Σχετική εμπειρία 2 ετών επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων»

 

 

Κλινικός Εμβρυολόγος

Για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
• Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
• Γνώση όλων των εργαστηριακών τεχνικών του εμβρυολογικού και ανδρολογικού εργαστηρίου απαραίτητη

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΣ»

Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο TEI Τμ. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή Σχολής Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
• Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ
• Εμπειρία σε Αξονικό, Μαγνητικό Τομογράφο απαραίτητη
• Ευγένεια, ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: jobs@reamaternity.gr, με την ένδειξη: Χειριστής Ιατρικών Συσκευών

 

Μαίες – Μαιευτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Μαιών /Μαιευτών
 • Γνώση μίας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας
 • Σχετική Προϋπηρεσία (Επιθυμητή)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ»

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

με εξειδίκευση σε Αξονικό & Μαγνητικό Τομογράφο για 3ωρη απογευματινή απασχόληση

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Τίτλος Ειδικότητος
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ»

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
09:30 - 11:30