ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της οικογένειας της ΡΕΑ, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε ηλεκτρονικά στο email: jobs@reamaternity.gr είτε καταθέτοντάς το στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Λ. Συγγρού 377 (2ος όροφος), 175 64 Παλαιό Φάληρο.

Το βιογραφικό σας θα ενταχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στα αρχεία μας για 24 μήνες. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στα αρχεία μας για τους επόμενους 24 μήνες, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@reamaternity.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.reamaternity.gr/services/privacy-policy/

Ιατρός Καρδιολόγος

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

 

Η Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ”

Μαίες - Μαιευτές

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Μαιών /Μαιευτών
 • Γνώση μίας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας
 • Σχετική Προϋπηρεσία (Επιθυμητή)

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Εκπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας της Κλινικής μας
 • Εκπτώσεις/προσφορές σε καταστήματα που συνεργάζονται με την Κλινική

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ”

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Νοσηλευτών
 • Σχετική προϋπηρεσία (επιθυμητή)

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Εκπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας της Κλινικής μας
 • Εκπτώσεις/προσφορές σε καταστήματα που συνεργάζονται με την Κλινική

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”

Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες Διετούς (Β/Ν), Νοσοκόμοι - Τραυματιοφορείς

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (σχολής 2ετούς φοίτησης)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Eπιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία 

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Εκπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας της Κλινικής μας
 • Εκπτώσεις/προσφορές σε καταστήματα που συνεργάζονται με την Κλινική

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”

Απολυμαντής - Κλιβανιστής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης Δημόσιας Σχολής Απολυμαντών
 • Βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία (επιθυμητή)

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Εκπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας της Κλινικής μας
 • Εκπτώσεις/προσφορές σε καταστήματα που συνεργάζονται με την Κλινική

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΗΣ”

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης (Απογευματινό ωράριο)

με εξειδίκευση σε:

 • Κλασσικό Ακτινολογικό
 • Μαστογράφο
 • Εκτέλεση Υπερήχων Μαστού & Γενικών Υπερήχων 

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Τίτλος Ειδικότητος
 • Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)»

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης με εμπειρία σε Αξονικό - Μαγνητικό Τομογράφο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσα
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή 

 

H Κλινική προσφέρει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ”

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
09:30 - 11:30