ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΡΕΑ

Η Μ.Ε.Ν.Ν. της ΡΕΑ διαθέτει ένα πλήρες αναπτυγμένο, υψηλών προδιαγραφών και διεθνούς επιπέδου Νεογνικό Τμήμα, με τρία επίπεδα Νοσηλείας, (Ι, ΙΙ κ ΙΙΙ), δηλαδή απλή, ενδιάμεση και εντατικής νοσηλείας), δύο χώρους απομόνωσης με αρνητική πίεση, χώρο παρασκευής ολικής παρεντερικής διατροφής με Laminar airFlow, γαλακτοκομείο για παρασκευή ειδικών γαλάτων, χώρο για μητρικό θηλασμό καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μακροχρόνια παρακολούθηση (follow up) των νοσηλευομένων στο τμήμα νεογνών.

 Η Μονάδα είναι πλήρως εφοδιασμένη με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, με δυνατότητα παρακολούθησης, υποστήριξης και αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών, τελειόμηνων και εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρων νεογνών (ΕΧΒΓ<1000gr). Η Μ.Ε.Ν.Ν. είναι στελεχωμένη με απόλυτα εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με προδιαγραφές που αντιστοιχούν αριθμητικά στις διεθνείς απαιτήσεις.

Επίσης συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με δυνατότητα επιστημονικής κάλυψης και αντιμετώπισης, τόσο των έκτακτων περιστατικών όσο και του προγραμματισμένου ελέγχου, με ικανούς έμπειρους και αναγνωρισμένους στο χώρο τους επιστήμονες λοιπών υποειδικοτήτων (παιδοακτινολόγος-υπερηχολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοοφθαλμίατρος, παιδοχειρούργος, παιδοκαρδιολόγος, παιδοενδοκρινολόγος, παιδογαστρεντερολόγος, παιδοορθοπεδικός, γενετιστής κ.λ.π).

Σε όλα τα νεογνά υπάρχει δυνατότητα χορήγησης πλήρους παρεντερικής διατροφής, όπου είναι απαραίτητη, καθώς και συστηματικής μέτρησης των επιπέδων των χορηγουμένων φαρμάκων. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης (όπως αναπνευστήρες HFO, NO, SiPAP, nCPAP), monitors παρακολούθησης με κεντρικούς σταθμούς, oξύμετρα, αντλίες παρεντερικής χορήγησης υγρών, αντλίες σύριγγας χορήγησης φαρμάκων, αντλίες χορήγησης παραγώγων αίματος καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα υπερήχων.

Η γνώση, η εμπειρία, η άμεση επικοινωνία του έμψυχου προσωπικού, η επιστημονική υποστήριξη και η άμεση αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων νεογνών, καθώς η ενημέρωση, η εμψύχωση και η στήριξη των γονέων είναι τα κύρια θεμέλια που διασφαλίζουν την καλύτερη έκβαση των νοσηλευομένων πρόωρων και πασχόντων νεογνών στο Νεογνικό Τμήμα του Μαιευτηρίου ΡΕΑ.

Ιατροί Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

  • Χαρίτου Αντωνία (Διευθύντρια ΜΕΝΝ)
  • Κανδήλη Γεωργία
  • Λάμπρου Μαρία
  • Μάμαλης Ηλίας
  • Μουτάφη Αθηνά
  • Μπακολέας Βασίλειος
  • Τσαντίλα Αικατερίνη
  • Χαραχούσου Ευθυμία

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΜΕΝΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Επιτροπής Λοιμώξεων, το επισκεπτήριο της ΜΕΝΝ διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη έως Παρασκευή

Εντατική ΙΙΙ: 12:40 - 12:45

Εντατική ΙΙ: 12:55 - 13:00

Απλή Νοσηλεία: 13:10 - 13:15

Σάββατο έως Τρίτη

Επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους γονείς των παιδιών που η μητέρα νοσηλεύεται ακόμα στο Μαιευτήριο.

*Σημείωση: Για να είναι δυνατή η είσοδος στη ΜΕΝΝ για το Επισκεπτήριο, είναι απαραίτητη η διενέργεια Μοριακού Τεστ PCR  για ανίχνευση SARS-COV-2  την ίδια ή την αμέσως προηγούμενη ημέρα, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ώρες Επισκεπτηρίου:

Απλή Νοσηλεία  13:40 - 14:00 & 19:40 - 20:00,
Εντατική ΙΙ  13:20 - 13:40 & 19:20 - 19:40,
Εντατική ΙΙΙ  13:00 - 13:20 & 19:00 - 19:20

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: