ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Ορθοπαιδικό Τμήμα της Κλινικής ΡΕΑ δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος ανδρών και γυναικών, με ειδικές μονάδες για τις βασικές εξειδικεύσεις της Ορθοπαιδικής.

Το Ορθοπαιδικό Τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους ορθοπαιδικούς και λειτουργεί στο πλαίσιο των νεοσύστατων Eξωτερικών Iατρείων της ΡΕΑ προκειμένου να καλύψει τα ορθοπαιδικά θέματα των ασθενών.

Η Ορθοπαιδική χαρακτηρίζεται από σημαντική εξειδίκευση λόγω και της μεγάλης πληθώρας της νοσολογίας της. Πιο αναλυτικά, οι βασικές εξειδικεύσεις είναι η τραυματολογία, οι αθλητικές κακώσεις, η χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων (ισχίου/γόνατος), η χειρουργική του άνω άκρου/μικρο-χειρουργική, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, η χειρουργική του άκρου πόδα, η ορθοπαιδική ογκολογία, η παιδο-ορθοπαιδική και η οστεοπόρωση. Τέλος, τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η ανάπτυξη της αναγεννητικής μυο-σκελετικής ιατρικής με τη χρήση τεχνολογιών απομόνωσης αυξητικών παραγόντων (PRP) και τεχνολογιών βλαστοκυττάρων.

Στην Κλινική ΡΕΑ λειτουργούν οι εξής ειδικές μονάδες μέσω των αντιστοίχων ειδικών ιατρείων, από εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς:

  • Ιατρείο Γενικής Ορθοπαιδικής
  • Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης
  • Ιατρείο Επανορθωτικής Χειρουργικής (μεγάλων αρθρώσεων)
  • Ιατρείο Άνω άκρου (ώμος, αγκώνας, άκρα χείρα)
  • Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων/Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Ιατρικής
  • Ιατρείο Οστεοπόρωσης

 

Χειρουργικές υπηρεσίες ενδεικτικά:

Δισκοπλαστική (Discogel)

Η δισκοπλαστική αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη τεχνική για την αντιμετώπιση της δισκοπάθειας. Πλέον, εφαρμόζεται με μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο, την αναίμακτη και ανώδυνη δισκοπλαστική με τζελ – μέθοδο discogel. Η συγκεκριμένη αφορά τεχνική διαδερμικής δισκοπλαστικής με γέλη που τοποθετείται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο με απλή ένεση βελόνας και στόχευση ακριβείας υπό διαρκή ακτινοσκοπικό έλεγχο διεγχειρητικά. Η δισκοπλαστική με τζελ εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής καθ’όλη τη διάρκεια της μεθόδου επικοινωνεί με τον θεράποντα ιατρό, γεγονός που προσφέρει απόλυτη ασφάλεια συγκριτικά με το ανοικτό χειρουργείο.

Η τεχνική αυτή προσφέρει πλείονα οφέλη, καθώς είναι ελάχιστα επεμβατική, έχει ελαχιστοποιήσει την διενέργεια άσκοπων χειρουργείων και έχει προσφέρει άμεση ανακούφιση στο πρόβλημα της δισκοπάθειας.

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος, ελάχιστης παρεμβατικότητας, εξατομικευμένη (PSI Patient Specific Instrumentation)

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος ενδείκνυται σε περιπτώσεις αρθρίτιδας που έχει ένδειξη η αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών με ειδικά εμφυτεύματα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί μια νέα μέθοδος, η εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος PSI. Πρόκειται για τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, όπου τα εργαλεία για την τοποθέτηση των προθεμάτων που αντικαθιστούν τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες του γόνατος κατασκευάζονται με απόλυτη ακρίβεια, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Παράλληλα, τα μεγέθη και ο τύπος των προθεμάτων που θα εφαρμοστούν στον κάθε ασθενή επιλέγονται με βάση ένα μεγάλο εύρος μεγεθών και παραλλαγών που διαθέτουν οι εταιρείες οπότε εξασφαλίζεται η ιδανική εφαρμογή.

Με την τεχνική αυτή, η τοποθέτηση της πρόθεσης κατά την αρθροπλαστική πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια, προσαρμοσμένη στα ανατομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή των προθεμάτων είναι πλήρως εξατομικευμένη, διευκολύνοντας τόσο την επιτυχή διεξαγωγή του χειρουργείου όσο και τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.

Αρθροσκόπηση ώμου - Αποκατάσταση βλαβών τενοντίου πετάλου - Αστάθεια ώμου

Η ρήξη τενοντίου πετάλου και η αστάθεια που προκαλεί ένα εξάρθρημα στην περιοχή του ώμου αποτελούν τραυματισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν χειρουργική παρέμβαση με αρθροσκόπηση ώμου. Στόχος της αρθροσκόπησης στην περίπτωση ρήξης τενοντίου πετάλου είναι η πλήρης επισκόπηση της άρθρωσης του ώμου και στον ίδιο χρόνο η επιδιόρθωση με ισχυρή συρραφή των τενόντων που έχουν υποστεί ρήξη, αλλά και η διαμόρφωση του ακρωμίου όταν χρειάζεται (ακρωμιοπλαστική). Η αρθροσκόπηση ώμου για την αποκατάσταση αστάθειας θεωρείται μονόδρομος στις περισσότερες περιπτώσεις τραυματισμού, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές και υποτροπές της κάκωσης.

Η επέμβαση αυτή είναι ελάχιστα επεμβατική και τεχνικά απαιτητική, ενώ ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες επιπλοκών. Με την αρθροσκόπηση ώμου επιτυγχάνεται μικρότερη τομή, μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και χειρουργικός χρόνος, μειωμένη απώλεια αίματος και γρήγορη επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες.

Αρθροπλαστική Ισχίου

Η Αρθροπλαστική Ισχίου χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της προχωρημένης μορφής οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επέμβασης, ο κατεστραμμένος χόνδρος και το οστό αντικαθίστανται με εμφυτεύματα, αποκαθιστώντας τη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Με την αρθροπλαστική ισχίου μεταλλικά ή πλαστικά εμφυτεύματα αντικαθιστούν τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες. Αυτά ασφαλίζονται μέσα στο μηριαίο οστό και την κοτύλη, επιτυγχάνοντας σημαντικό βαθμό σταθερότητας. Έπειτα, με τη διενέργεια ακτινογραφίας διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή και ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων, ώστε να αποκατασταθεί το φυσικό εύρος κίνησης μετά την επέμβαση.

Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τη σύγχρονη μέθοδο all inside

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου αποκαθίσταται χειρουργικά με αρθροσκόπηση του γόνατος και συνδεσμοπλαστική, δηλαδή λήψη μοσχεύματος από κάποιο άλλο σημείο του γόνατος το οποίο τοποθετείται στη θέση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που παρουσιάζει ρήξη. Η πιο σύγχρονη μορφή συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού συνδέσμου είναι η μέθοδος all inside. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο λαμβάνεται μόσχευμα από έναν μόνο τένοντα, τον ημιτενοντώδη, από την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος.

Η συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τη σύγχρονη μέθοδο all inside μειώνει το χειρουργικό τραύμα στους οπίσθιους μηριαίους, επιτρέποντας στον ασθενή να διατηρήσει σε σημαντικό βαθμό την κινητικότητα του γόνατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σε μεγαλύτερο βαθμό της μυϊκής ισχύος του ασθενούς, τη μείωση του πόνου μετεγχειρητικά και την ταχύτερη συνολική αποκατάσταση.

Αποκατάσταση Καταγμάτων

Σε περίπτωση που ένα κάταγμα χρειάζεται χειρουργική επιδιόρθωση, πραγματοποιείται οστεοσύνθεση για την ανάταξη του κατάγματος και τη σταθεροποίησή του με ειδικές πλάκες και βίδες. Η οστεοσύνθεση μπορεί να είναι είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Στην εξωτερική οστεοσύνθεση τα θραύσματα των οστών επαναφέρονται στην κανονική τους ευθυγράμμιση κι έπειτα συγκρατούνται στη θέση τους με ειδικές βίδες ή με την προσάρτηση μεταλλικών πλακών επάνω στην επιφάνεια του οστού. Στην εσωτερική οστεοσύνθεση εντάσσεται και η ελάχιστα επεμβατική τεχνική της ενδομυελικής ήλωσης, κατά την οποία οι πλάκες και οι βίδες τοποθετούνται εντός του αυλού του οστού με τη χρήση ακτινολογικού ή ακτινοσκοπικού μηχανήματος.

Στην εξωτερική οστεοσύνθεση τοποθετούνται μεταλλικές πλάκες ή βίδες στο σπασμένο οστό πάνω και κάτω από το σημείο του κατάγματος. Τα υλικά αυτά έπειτα συνδέονται με μια μεταλλική ράβδο έξω από το δέρμα, η οποία λειτουργεί ως σταθεροποιητικό πλαίσιο που συγκρατεί τα οστά στη σωστή θέση ενώ επουλώνονται.

Κυφοπλαστική

Η κυφοπλαστική χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επώδυνων συμπιεστικών καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη, που οφείλονται σε οστεοπόρωση, κακοήθεις όγκους ή καλοήθεις βλάβες. Πρόκειται για μικροεπεμβατική τεχνική, κατά την οποία πραγματοποιούνται δυο πολύ μικρές τομές στο δέρμα αριστερά και δεξιά από τη σπονδυλική στήλη, μέσω των οποίων εισάγονται δυο μικρού μεγέθους κάνουλες υπό ακτινολογική καθοδήγηση. Μέσω αυτής της κάνουλας εισάγεται ένα μπαλόνι σε κάθε πλευρά, το οποίο τοποθετείται στο εσωτερικό του σπονδύλου κι έπειτα φουσκώνεται ώστε να αποκαταστήσει το ύψος του σπονδύλου.

Έπειτα τα μπαλόνια ξεφουσκώνονται και αφαιρούνται, δημιουργώντας μια κοιλότητα στο εσωτερικό του σπονδυλικού σώματος. Σε αυτή την κοιλότητα εγχύεται τσιμέντο διαμέσου της κάνουλας το οποίο αποκτά συμπαγή μορφή μετά από λίγα λεπτά. Ο στόχος της κυφοπλαστικής είναι η ανακούφιση από τον πόνο, η αποκατάσταση του χαμένου ύψους του σώματος του σπονδύλου και η σταθεροποίηση του κατάγματος.

Αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση μηνισκικών και χόνδρινων βλαβών

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι χειρουργική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας για την αποκατάσταση ενός μεγάλου εύρους παθήσεων. Για τη συγκεκριμένη επέμβαση εισάγεται στην άρθρωση του γόνατος μέσω μιας μικρής τομής ένα μακρόστενο εργαλείο με κάμερα στο άκρο του, το αρθροσκόπιο. Έπειτα, μέσω μικρών τομών εισάγονται τα υπόλοιπα εργαλεία μικροχειρουργικής. Η επέμβαση εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παθήσεων που αφορούν τους χόνδρους και άλλους μαλακούς ιστούς που περιβάλλουν την άρθρωση όπως ο μηνίσκος.

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές αρθροσκόπησης γόνατος για την αποκατάσταση μηνισκικών βλαβών είναι η μερική μηνισκεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση τμήματος του μηνίσκου και η αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου με συρραφή ή μεταμόσχευση μηνίσκου. Για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών, πραγματοποιείται μέσω της αρθροσκοπικής μεθόδου εκτομή ή αναδόμηση  κατεστραμμένου αρθρικού χόνδρου, η επανακαθήλωση με ειδικό υλικό ενός χόνδρου που “αιωρείται” αλλά δεν έχει αποκολληθεί πλήρως, η χρήση της τεχνικής των μικροκαταγμάτων (microfractures) μέσω τρυπανισμού ώστε να αναγεννηθεί ο χόνδρος έπειτα από την ενεργοποίηση του μυελού των οστών. Σε πιο σοβαρής έκτασης χόνδρινες βλάβες έχει ένδειξη η χρήση μεθόδωναυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων ή μεταμόσχευσης οστεοχόνδρινων τεμαχίων είτε από υγιείς δότριες περιοχές του γόνατος είτε από ειδική τράπεζα.

Κότσι με χειρουργική τεχνική προσωποποιημένη, προσαρμοσμένη στην ανάγκη του κάθε περιστατικού

Το κότσι, ή αλλιώς βλαισσός μέγας δάκτυλος, αποτελεί μορφή οστικής παρεκτόπισης προς τα έσω του 1ου μεταταρσίου οστού με ταυτόχρονη παρεκτόπιση προς τα έξω της 1ης φάλαγγας. Η πάθηση, όταν προκαλεί σημαντικής έκτασης παρεκτόπιση και δυσκαμψία, αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Βέβαια, κάθε κότσι παρουσιάζει διαφορετικής μορφής παραμόρφωση, γεγονός που απαιτεί την προσαρμογή της επέμβασης στης ανάγκες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Εφαρμόζεται, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, η χειρουργική μέθοδος που ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα της κάθε παραμόρφωσης αλλά και των συνυπαρχουσών παραγόντων που ενδεχομένως υπάρχουν, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, διαβήτης ή αγγειοπάθεια. Η παραμόρφωση που επεκτείνεται και στα μαλακά μόρια, τους συνδέσμους και τους τένοντες  θα πρέπει να αποκαθίσταται χειρουργικά παράλληλα με την επιδιόρθωση της οστικής παρεκτόπισης. Η κατάλληλη τεχνική της χειρουργικής αποκατάστασης είναι πλήρως προσοποποιημένη και επιλέγεται με βάση τις σύνοδες βλάβες, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τα οστά, αλλά και τα μαλακά μόρια και τα υπόλοιπα δάκτυλα.

Χειρουργική αποκατάσταση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα με άμεση ανακούφιση - Trigger finger: εκτινασσόμενος δάκτυλος - Σύνδρομο τενοντοελιρίτιδας

Η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα ενδείκνυται σε μακροχρόνιες περιπτώσεις με συνεχές μούδιασμα και απώλεια των μυών του αντίχειρα, για την πρόληψη μη αναστρέψιμης βλάβης. Η επέμβαση περιλαμβάνει τη χειρουργική αποσυμπίεση του μέσου νεύρου με τη χορήγηση συνήθως τοπικής ή περιοχικής αναισθησίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, πραγματοποιείται μια τομή στο δέρμα της περιοχής του καρπού, ανευρίσκεται το μέσο νεύρο και αποκόπτεται ο εγκάρσιος σύνδεσμος ώστε να ανακουφιστεί η πίεση. Έπειτα η τομή συρράφεται με ράμματα.                                   

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος ή αλλιώς trigger finger προκαλεί σημαντικής έκτασης διαταραχή στη φυσιολογική κίνηση των δακτύλων. Εάν η συντηρητική θεραπεία δεν είναι επιτυχής, τότε ακολουθεί χειρουργική αποκατάσταση με απελευθέρωση του εκτινασσόμενου δακτύλου. Η επέμβαση πραγματοποιείται ανώδυνα κι αναίμακτα με τοπική αναισθησία. Περιλαμβάνει την εκτομή του ελύτρου, δηλαδή του τούνελ στον καρπό που παρουσιάζει στένωση και ασκεί πίεση στους τένοντες, απελευθερώνοντας τον τένοντα.

Η συγκεκριμένη επέμβαση εφαρμόζεται και σε προχωρημένες περιπτώσεις συνδρόμου τενοντοελυτρίτιδας. Η πάθηση αυτή εκδηλώνεται ως φλεγμονή στους τένοντες και τα έλυτρα που τους περικλείουν, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και οίδημα. Η χειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει τη διάνοιξη του ελύτρου των τενόντων, απελευθερώνοντάς τους. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, και οι τομές είναι πολύ μικρού μεγέθους. Και στις 3 αυτές περιπτώσεις, ο ασθενής αισθάνεται άμεση ανακούφιση και ανακτά την κινητικότητα των δακτύλων του.

Επικονδυλίτιδα PRD Έσω - Έξω (αγκώνας)

Η έσω – έξω επικονδυλίτιδα αγκώνα PRD είναι μια μορφή φλεγμονής των τενόντων που ενώνουν τους μύες του αντιβραχίου στο εξωτερικό του αγκώνα εξαιτίας υπερβολικής χρήσης, προκαλώντας πόνο και ευαισθησία στην περιοχή του αγκώνα. Σε πρώτο στάδιο ακολουθείται συντηρητική θεραπεία, ωστόσο, εάν ο πόνος είναι έντονος και δεν υποχωρεί, συνιστάται χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης πραγματοποιείται μια μικρή τομή στην περιοχή του αγκώνα κι έπειτα το κατεστραμμένο τμήμα του τένοντα αφαιρείται για την ανακούφιση των επώδυνων συμπτωμάτων.

Η επέμβαση για την αποκατάσταση της έσω – έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα PRD μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ανοιχτό χειρουργείο, είτε αρθροσκοπικά. Η κατάλληλη χειρουργική προσέγγιση επιλέγεται έπειτα από την αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων όπως η έκταση του τραυματισμού, η κατάσταση της υγείας αλλά και οι επιθυμίες του ασθενούς.

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 16:00
(μόνο κατόπιν ραντεβού)
Όροφος:
Επίπεδο -3 Κλινικής ΡΕΑ (Εξωτερικά Ιατρεία)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: