ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Ορθοπαιδικό Ιατρείο της Κλινικής ΡΕΑ δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας σε προβλήματα του μυο-σκελετικού συστήματος ανδρών & γυναικών, με ειδικές μονάδες για τις βασικές εξειδικεύσεις της Ορθοπαιδικής.

Το Ορθοπαιδικο Ιατρείο στελεχώνεται από έμπειρους ορθοπαιδικούς και λειτουργεί στο πλαίσιο των νεοσύστατων εξωτερικών ιατρείων της ΡΕΑ προκειμένου να καλύψει τα ορθοπαιδικά θέματα των ασθενών.

Η Ορθοπαιδική χαρακτηρίζεται από σημαντική εξειδίκευση λόγω και της μεγάλης πληθώρας της νοσολογίας της. Πιο αναλυτικά, οι βασικές εξειδικεύσεις είναι η τραυματολογία, οι αθλητικές κακώσεις, η χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων (ισχίου/γόνατος), η χειρουργική του άνω άκρου/μικρο-χειρουργική, η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, η χειρουργική του άκρου πόδα, η ορθοπαιδική ογκολογία και η παιδο-ορθοπαιδική. Τέλος, τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η ανάπτυξη της αναγεννητικής μυο-σκελετικής ιατρικής με τη χρήση τεχνολογιών απομόνωσης αυξητικών παραγόντων (PRP) και τεχνολογιών βλαστοκυττάρων.

Στην Κλινική ΡΕΑ λειτουργούν οι εξής εδικές μονάδες μέσω των αντιστοίχων ειδικών ιατρείων, από εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς:

  • Ιατρείο Γενικής Ορθοπαδικής
  • Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης Και Σκολίωσης
  • Παιδο-ορθοπαιδικό Ιατρείο
  • Ιατρείο Άνω άκρου (ώμος, αγκώνας, άκρα χείρα)
  • Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων/Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Ιατρικής

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 16:00
(μόνο κατόπιν ραντεβού)
Όροφος:
Επίπεδο -3 Κλινικής ΡΕΑ (Εξωτερικά Ιατρεία)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: