ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Αξονική Τομογραφία - Κλινική ΡΕΑ

Ο Αξονικός Τομογράφος είναι πολυτομικός, υψηλής ευκρίνειας 64 τομών τελευταίας τεχνολογίας με σύστημα idose για μείωση της ακτινοβολίας και προσαρμογής στην αναγκαία δόση ανάλογα με το σωματότυπο του ασθενούς.

Έχει δυνατότητα διενέργειας μέσα σε χρόνο ελάχιστων δευτερολέπτων όλων των εξετάσεων, καθώς και αγγειογραφιών σε όλα τα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της στεφανιογραφίας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Η Αξονική Στεφανιογραφία είναι μία μη επεμβατική εξέταση που προσδιορίζει την έκταση και τη σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου με υψηλό βαθμό ακρίβειας.

Προσδιορίζει υποκλινική νόσο που θα μπορούσε να μην ανιχνεύεται σε ρουτίνα stress test. Ο χαρακτηρισμός της πλάκας σε μαλακή, αποτιτανωμένη ή μεικτή μπορεί να παρέχει ποιοτική πληροφορία στην εκτίμηση του κινδύνου και στη θεραπευτική προσέγγιση. Πέρα από την αξιολόγηση του αυλού είναι η μόνη διαθέσιμη αναίμακτη μέθοδος στην αξιολόγηση των τοιχωμάτων και είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του συνολικού αθηρωματικού φορτίου και στην εκτίμηση της αντιλιπιδαιμικής αγωγής.

Παράλληλα στην ίδια εξέταση γίνεται εκτίμηση λειτουργικών παραμέτρων όπως κλάσμα εξώθησης, εκτίμηση όγκου κοιλοτήτων, πάχος και κινητικότητα τοιχωμάτων. 

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 20:00
Σάββατο:
08:00 - 15:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: