ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία Κλινικής ΡΕΑ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hôpital Européen Georges-Pompidou

Συνεργασία της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γαλλίας Hôpital Européen Georges – Pompidou

Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με το διεθνούς φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hôpital Européen Georges-Pompidou, που εδρεύει στο Παρίσι.

Το Νοσοκομείο Pompidou είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, προηγμένα και υψηλής τεχνολογίας νοσοκομεία στην Ευρώπη. Παράλληλα, παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα ιατρικών υπηρεσιών και διεξάγει πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας είναι πολλά και καλύπτουν τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων, έρευνας και διδασκαλίας.

Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες υποδομές και τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στην Ελλάδα και με το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της, σε συνεργασία με τους ιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Georges-Pompidou, θέτει τις βάσεις για μια διεθνή πρωτοποριακή ιατρική σύμπραξη, η οποία έχει ως στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας, η ΡΕΑ προσφέρει σε όλους τους Γάλλους υπηκόους προνομιακές τιμές στις υπηρεσίες της.

Coopération de l`Hopital Gynécologique – Maternité  REA avec l`Hôpital Universitaire Georges Pompidou de Paris, France

L`Hôpital Gynécologique – Maternité REA est heureux d`annoncer sa coopération avec l`Hôpital Universitaire Européen renommée internationale, Georges Pompidou de Paris.

L`Hôpital Pompidou est un des hôpitaux les plus prestigieux d`Europe, équipé d`un plateau technologique de pointe. Chaque année il répond aux demandes de milliers de patients grâce à une gamme très variée  de Services médicaux, et de plus entreprends des programmes de recherche et d`enseignement.

Cette coopération entre les deux hôpitaux présente un grand intérêt concernant  aux échanges des connaissances scientifiques, sur la recherche et  l`enseignement.
Le personnel médical  qualifié et spécialisé de l`Hôpital REA, grâce à son plateau technique de pointe ( parmi les plus avancés des  Hôpitaux en Grèce ) et grâce à sa collaboration avec les médecins de l`hôpital Georges Pompidou, garantit  aux patients un niveau médical et des services médicaux d’haute qualité.
  
Grâce à ce nouveau contrat d`affiliation, l`hôpital REA propose des tarifs préférentiels à toutes les patientes de nationalité française, pour tous les  services médicaux .

Pour  tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service de Comptabilité de l `Hôpital REA

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: