ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ

Η κολποσκόπηση είναι μία ειδική εξέταση του τραχήλου της μήτρας, η οποία γίνεται σε περίπτωση που το Τεστ Παπ δείχνει αλλοιώσεις.

Με τη βοήθεια μεγεθυντικών φακών, ο ιατρός βάφει τον τράχηλο της μήτρας και αναζητά περιοχές που ευθύνονται για τα αλλοιωμένα κύτταρα που έχουν εντοπιστεί στο Τεστ Παπ, με κριτήριο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την εικόνα της επιφανείας του ή την παρουσία και τη διάταξη των αιμοφόρων αγγείων. Αν υπάρχουν εμφανώς τέτοιες περιοχές, ο ιατρός μπορεί να προχωρήσει σε μικρές βιοψίες, ώστε να επιβεβαιώσει την έκταση της βλάβης.

Η κολποσκόπηση είναι μία εντελώς ανώδυνη εξέταση. Μερικές γυναίκες αισθάνονται ένα ελαφρύ κάψιμο μετά την επάλειψη του τραχήλου με το διάλυμα οξεϊκού οξέως. Κατά την λήψη της βιοψίας, οι ασθενείς αισθάνονται ένα μικρό τσίμπημα ή πόνο, που μπορεί να γίνει ελάχιστος εάν η γυναίκα χαλαρώσει και πάρει μερικές βαθιές αναπνοές.

Η κολποσκόπηση χρησιμοποιείται για διάγνωση σε περιπτώσεις θετικού Τεστ Παπ για τον ιό πλατέων κονδυλωμάτων (HPV – Human Papilloma Virus), επίμονων φλεγμονών του τραχήλου που συνοδεύονται από ύποπτο Τεστ Παπ  καθώς και για παρακολούθηση που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την εφαρμογή θεραπειών (Laser - Loop - Κρυοπηξία).