ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Η Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων εξασκείται από έμπειρους και εξειδικευμένους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Στην Κλινική ΡΕΑ εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των παθήσεων του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων, τόσο για την αρτιότερη ογκολογική προσέγγιση, όσο και για ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες τελευταίας τεχνολογίας της Κλινικής ΡΕΑ. Οι συνθήκες και το περιβάλλον των χειρουργείων προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια τόσο για τον ιατρό, όσο και για τον ασθενή. Τα σύγχρονα χειρουργεία της κλινικής είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

Στην Κλινική ΡΕΑ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

  • Θυρεοειδεκτομή: Eλάχιστα επεμβατική αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα με χρήση νευροδιεγέρτη για την προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.
  • Θυρεοειδεκτομή με Κεντρικό ή Εκτεταμένο Λεμφαδενικό Καθαρισμό: Εξατομικευμένη ογκολογική χειρουργική μετά από παρακέντηση και κυτταρολογική διάγνωση, υπερηχογραφική μελέτη και χαρτογράφηση του τραχήλου.
  • Παραθυρεοειδεκτομή για Αδένωμα Παραθυρεοειδούς: Μικροχειρουργική αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς αδένα με διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης και ταχεία βιοψία.
  • Παραθυρεοειδεκτομή για Υπερπλασία Παραθυρεοειδών
  • Εκτομή Κύστης Θυρεογλωσσικού πόρου ή Βραγχιακής Κύστης
  • Βιοψία Τραχηλικού Λεμφαδένα

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 16:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: