Διαδικασία Εισαγωγής

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή
Για την εισαγωγή σας στη Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική ΡΕΑ απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα / δικαιολογητικά ταυτοποίησης σας:

•   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
•   Αριθμός μητρώου ασφαλιστικού φορέα (AMKA)
•   Ιατρικό Σημείωμα από το θεράποντα ιατρό (εφόσον υπάρχει)

Εισαγωγή για τοκετό

Κατά την εισαγωγή σας στο μαιευτήριο απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης για μία σύντομη καταχώρηση στοιχείων όπως:

•   Το είδος του τοκετού (φυσιολογικό ή καισαρική).
•   Το όνομα του Ιατρού.
•   Το επώνυμο του συζύγου (εφόσον υπάρχει γάμος), αλλιώς το δικό σας επώνυμο (ανύπαντρη). Για κάθε άλλη περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.
•   Τη θέση νοσηλείας.
•  Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σας και δηλωθεί η θέση νοσηλείας συνοδεύεστε στην αίθουσα προετοιμασίας επιτόκων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαδικασία.
•  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγείστε στην Αίθουσα τοκετών όπου μπορεί να παρευρεθεί μόνον ο σύζυγός σας (μόνο στην περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού).
•  Όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός παραμένετε στους χώρους ανάνηψης και το νεογνό σας εξετάζεται από τον παιδίατρο της Κλινικής στο χώρο Σταθεροποίησης Νεογνών. Στους χώρους αυτούς παραμένετε τόσο εσείς όσο και το μωρό σας τουλάχιστον δύο ώρες για παρακολούθηση.
•  Στη συνέχεια μεταφέρεστε στο δωμάτιο νοσηλείας σας, εφόσον το επιτρέψει ο ιατρός σας. Το νεογνό σας μεταφέρεται στο θάλαμο Νεογνών του ορόφου νοσηλείας σας ή στο δωμάτιο σας εάν εσείς το επιθυμείτε, εφόσον φυσικά δεν απαιτείται ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr