ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Κλινική ΡΕΑ έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στη σίτιση των νοσηλευόμενων ασθενών. Γι αυτό το λόγο έχει επιλέξει την εσωτερική παρασκευή γευμάτων με δικό της προσωπικό. 

Η Κεντρική Κουζίνα της Κλινικής είναι πιστοποιημένη με ISO λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες HACCP.

Το ημερήσιο μενού διατροφής επιβλέπεται από την Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολόγο της Κλινικής και εναλλάσσεται καθημερινά.  

 

Τα προϊόντα που παρέχονται, είναι υψηλής ποιότητας και μαγειρεύονται καθημερινά υπό την επίβλεψη του σεφ της Κλινικής.