ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαδικασία Εισαγωγής, Τμήμα Χειρουργικής, ΡΕΑ Μαιευτήριο

Κατά την εισαγωγή σας στην Κλινική ΡΕΑ για χειρουργικό περιστατικό, ODS και μικρές επεμβάσεις, απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης για μία σύντομη καταχώρηση στοιχείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για τους ανήλικους απαραιτήτως πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα των γονέων)

• Βιβλιάριο Ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου (στην περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ)

• Αριθμός Μητρώου Ασφαλιστικού Φορέα (AMKA) καθώς και το ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που είσαστε προστατευόμενο μέλος

• Ιατρικό Σημείωμα από το θεράποντα ιατρό (εφόσον υπάρχει)

Με τον ισχύοντα Νόμο, για οποιαδήποτε εισαγωγή στο νοσοκομείο μας απαιτείται μοριακό τεστ εντός 24ώρου, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο εξειδικευμένο Τμήμα COVID της ΡΕΑ, είτε σε άλλο αντίστοιχο Κέντρο.

 

Στην περίπτωση χρήσης Ιδιωτικής Ασφάλειας θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομίσετε:

• Κάρτα μέλους Ασφαλιστικής Εταιρείας 

• Αριθμός Συμβολαίου ασφαλιστήριου συμβολαίου

Σημείωση: 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη θέση νοσηλείας που δικαιούστε σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.