και / ή
και / ή

ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Παιδίατρος

Διεύθυνση: Νοταρά 31
Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18531
Τηλέφωνο Ιατρείου:210 4175927
Κινητό: 6946190812