ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ GEORGES-POMPIDOU