ΕΠΙΣΤ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: "ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ" & "ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ"

Με επιτυχία διεξάχθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου, η Επιστημονική Εκδήλωση με θέματα: 
- «Απεικονιστική προσέγγιση των ωοθηκικών κύστεων» με ομιλητή τον κ. Κουρούση Δημήτριο, Ραδιολόγος Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ιατρικών Απεικονίσεων Κλινικής ΡΕΑ, 
- «Καρκινικοί δείκτες» με ομιλητή τον κ. Αποστολακόπουλο Παναγιώτη, Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων Κλινικής ΡΕΑ.
 Πρόεδρος της διάλεξης ήταν ο κ. Κρεατσάς Γεώργιος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Κλινικής ΡΕΑ.