ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: "ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ"

Με επιτυχία διεξάχθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, στην Κλινική ΡΕΑ, η Επιστημονική Διάλεξη:

- "Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση εξαρτηματικών μορφωμάτων". Ομιλητής ήταν ο κος Πανοσκάλτσης Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής Β’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών.Πρόεδρος της Διάλεξης ήταν ο κος Ακρίβος Νίκος, RCOG/ESGO Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.