ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: "ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ"

Με επιτυχία διεξάχθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, η Επιστημονική Διάλεξη με θέμα:
 
- " Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών". Ομιλητής της διάλεξης ήταν ο κ. Καναβάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.