ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Καρκινογένεση: Μοριακή παθολογική ανατομική & σύγχρονοι τρόποι προσέγγισης του νεοπλασματικού ιστού "

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ομιλητής: κ. Αγαπητός Εμμανουήλ, Παθολογοανατόμος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ.

Προεδρείο κ. Βλάχος Δ. Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης Κλινικής ΡΕΑ και ο κ. Ζήρας Νικόλαος, MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, τ. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΑΝΠ "Μεταξά" & Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Νευροενδοκρινών Όγκων, Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Κλινικής ΡΕΑ.