ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ACCURATE) & GENERALI

Σας ενημερώνουμε ότι στην Κλινική ΡΕΑ (2ος όροφος, Αίθουσα Βλασσόπουλος) ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ACCURATE) & της GENERALΙ. Κάθε ασφαλισμένος ασθενής των ανωτέρω Ιδιωτικών Ασφαλιστικών,  πριν την εισαγωγή του, θα πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένες τις φόρμες αναγγελίας στο εν λόγω γραφείο & κατόπιν να πραγματοποιήσει την εισαγωγή του στο Γραφείο Κίνησης. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι υποχρεωτική κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου (Δεύτερα - Παρασκευή, 07:00 - 15:00).

 Οι αναγγελίες θα γίνονται κανονικά από το Γραφείο Κίνησης κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το Γραφείο των Ασφαλιστικών. 

 Επισυναπτόμενα (Generali.pdf, Accurate.pdf) μπορείτε να βρείτε τις φόρμες αναγγελίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες και σφραγισμένες από το θεράποντα ιατρό.

 Για δική σας διευκόλυνση σας αναφέρουμε ότι η εν λόγω διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου ακόμα και αν αυτός πραγματοποιηθεί 2 - 3 ημέρες νωρίτερα.

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

- Γραφείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ACCURATE) & GENERALΙ, 210 9495726

- Γραφείο Κίνησης, 210 9495051