Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (TEMOS)

Η Κλινική ΡΕΑ, επαναπιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού Temos International, για την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε Διεθνείς Ασθενείς.

 Κλιμάκιο αξιολογητών της TEMOS από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιορδανία επισκέφθηκε για τρεις ημέρες τις εγκαταστάσεις της Κλινικής και πιστοποίησε ότι η Κλινική ΡΕΑ, μπορεί να διαχειριστεί άριστα τη νοσηλεία διεθνών ασθενών.

 Η Κλινική ΡΕΑ, πλέον της πιστοποίησης κατά Temos, φέρει επίσης από την Swiss Approval, τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 για το σύνολο των υπηρεσιών της, ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείρισή της, καθώς και HACCP, (ISO 22000:2005) για τις Επισιτιστικές της Υπηρεσίες.

 Όπως έχει αποδείξει από αρχή λειτουργίας της, η Κλινική ΡΕΑ συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς, με σκοπό να προσφέρει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στο χώρο της υγείας, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο χώρο των ιδιωτικών Κλινικών της Ελλάδας.