Η ΡΕΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.»