ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: LIVE FACE & BREAST MAKEOVER 3

Facelift, αυξητική μαστών & ρινοπλαστική στην ίδια ασθενή
 
Η Κλινική ΡΕΑ φιλοξένησε για 3η χρονιά την Ημερίδα Πλαστικής Χειρουργικής, Live Face Makeover, μια διεθνή καινοτομία στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής, με εμπνευστές και διοργανωτές τον πλαστικό Χειρουργό, Γιώργο Σκούρα και τον Χειρουργό ΩΡΛ, Αθανάσιο Σκούρα. Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 3 Δεκεμβρίου 2016, στην Κλινική ΡΕΑ. 
 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας διενεργήθηκαν σε ζωντανή αναμετάδοση με την αίθουσα των συνέδρων, Facelift, necklift, αυξητική μαστών και ρινοπλαστική και στην ίδια ασθενή. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εφαρμογή εξειδικευμένων χειρουργικών τεχνικών και να συζητούν με τους χειρουργούς σε ζωντανό χρόνο, λύνοντας τις απορίες τους κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Το ζωντανό, τριπλό χειρουργείο δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά διεθνώς στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας και το αποτέλεσμα των επεμβάσεων ήταν εντυπωσιακό. 
 
Την ολοήμερη επιστημονική εκδήλωση κάλυψαν με τις ομιλίες τους διακεκριμένοι επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση ο καθένας στον τομέα του. 
 
 
Αθανάσιος Σκούρας, Χειρουργός ΩΡΛ
 
 
Ζωντανή αναμετάδοση χειρουργείου Facelift
 
 
Γιώργος Σκούρας, πλαστικός χειρουργός
 
 
Ζωντανή αναμετάδοση από το χειρουργείο της ρινοπλαστικής
 
 
Ανδρέας Φουστάνος, πλαστικός χειρουργός