ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ PREFERRED PARTNER 2017

Η Κλινική ΡΕΑ, έχοντας πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού Temos International, για την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε Διεθνείς Ασθενείς (Quality in International Patient Care), έλαβε και φέτος από το Διπλωματικό Συμβούλιο τη διάκριση Preferred Partner Hospital 2017.

 Η Κλινική ΡΕΑ, φέρει επίσης από την Swiss Approval, τις πιστοποιήσεις ISO 9001 για το σύνολο των υπηρεσιών της, ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείρισή της, καθώς και HACCP, (ISO 22000) για τις Επισιτιστικές της Υπηρεσίες.

 Όπως έχει αποδείξει από αρχή λειτουργίας της, η Κλινική ΡΕΑ συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς, με σκοπό να προσφέρει υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στο χώρο της υγείας, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο χώρο των ιδιωτικών Κλινικών της Ελλάδας.