ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ (1-7 Νοεμβρίου)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στον μητρικό θηλασμό!

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού επικεντρώνεται φέτος στο πώς ο θηλασμός συμβάλλει στην επιβίωση, την υγεία και την ευημερία όλων, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί ο θηλασμός παγκοσμίως.

Το θέμα συνάδει με τη Θεματική Ενότητα της Καμπάνιας της WBW/ΠΕΘ2030 για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) η οποία τονίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον θηλασμό και την επιβίωση, την υγεία και την ευημερία των γυναικών, των παιδιών και των εθνών.

Απαιτείται να προσεγγίσουμε τον θηλασμό ως ζήτημα της δημόσιας υγείας ώστε να δημιουργηθούν καλύτερα συστήματα για τις φυσιολογικές αλλά και για τις καταστάσεις κρίσης.

Οι στόχοι της #WBW2021 / #ΠΕΘ2021

  • Να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τη σημασία της προστασίας του θηλασμού
  • Να εδραιώσουμε την υποστήριξη θηλασμού ως ζωτικής σημασίας ευθύνη για τη δημόσια υγεία
  • Να εμπλέξουμε ιδιώτες και οργανισμούς για μεγαλύτερη επιρροή
  • Να κινητοποιήσουμε για δράσεις σχετικά με την προστασία του θηλασμού για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας