ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς Λαπαροσκοπικού Συνεδρίου

Αθήνα, Μάιος  2010  

Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο 3ο Διεθνές Λαπαροσκοπικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Μαΐου στο συνεδριακό χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

Το περίπτερο της «ΡΕΑ» προσέλκυσε μεγάλο αριθμό συνέδρων (μαιευτήρες-γυναικολόγοι και ιατροί από όλο τον κόσμο με ειδίκευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική) που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και για τις ολοκληρωμένες υποδομές της «ΡΕΑ» για την πραγματοποίηση επεμβάσεων λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από εξέχοντες μαιευτήρες-γυναικολόγους με σημαντική επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία και τα στελέχη της «ΡΕΑ» παρουσίασαν το όραμα, τις αξίες, την αποστολή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στην ιατροκεντρική φιλοσοφία του νέου Μαιευτηρίου. 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ  του Μαιευτηρίου Ευστάθιος Τσαλίκης, «δέσμευσή μας είναι να αποτελέσει η «ΡΕΑ» υπόδειγμα σύγχρονης μαιευτικής-γυναικολογικής μονάδας με τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα διαγνωστικής ακρίβειας και ασφάλειας, με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που θα καταστήσουν τη σύγχρονη μαιευτική συνώνυμο πολιτισμού».