ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ ΚΑΤΑ TEMOS

H ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, TEMOS International, ύστερα από επιθεώρηση που διενεργήθηκε από διεθνές κλιμάκιο επιθεωρητών στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΡΕΑ. 
 
Η σύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για την άρτια διαχείριση και εξυπηρέτηση των ασθενών –και διεθνών ασθενών-, με βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού και διασυνοριακής φροντίδας (Cross Border Healthcare). 
 
Η Κλινική ΡΕΑ, έχοντας πλέον λάβει, πέραν της πιστοποίησης κατά TEMOS, και τις πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO 14001 καθώς και για HACCP κατά ISO 22001,  συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σύγχρονες Κλινικές στη διεθνή ιατρική κοινότητα και εξασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια, με άριστες νοσηλευτικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.