ΔΩΡΕΑ/ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δωρεά & Κρυοσυντήρηση - Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΡΕΑ

Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΡΕΑ υποστηρίζει τις υπηρεσίες:

  • Δωρεά σπέρματος/ωαρίων
  • Δωρεά εμβρύου
  • Κρυοσυντήρηση σπέρματος, ωαρίων & εμβρύων
  • Παρένθετη μητρότητα