ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική & Εργαστηριακή Διάγνωση - ΡΕΑ Κλινική

Η Κλινική & η Εργαστηριακή Διάγνωση έρχονται να τεκμηριώσουν τα ευρήματα από τη διερεύνηση της υπογονιμότητας και παίζουν καθοριστικό ρόλο στις μεθόδους που θα επιλεγούν από τους ειδικούς για την αντιμετώπισής της. 

Αναπαραγωγική ενδοκρινολογία & Πολυκυστικές ωοθήκες
Τα ενδοκρινολογικά ζητήματα είναι συνηθισμένα στο γενικό πληθυσμό και σε μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίσιμα με την κατάλληλη θεραπεία.

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σχετίζεται και με άλλες παθήσεις, όπως ο Διαβήτης τύπου 2, όπως και με την υπογονιμότητα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. 

Διάγνωση & Θεραπεία προβλημάτων σπέρματος
Τα προβλήματα σπέρματος αποτελούν ίσως τις συχνότερες συνθήκες κατά τις οποίες εμφανίζεται υπογονιμότητα σε ένα ζευγάρι. Η διάγνωση γίνεται με την ανάλυση σπέρματος όσον αφορά την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα αυτού, με τη βοήθεια του σπερμοδιαγράμματος. Επιπλέον, μελετάται εργαστηριακά η κινητικότητα, η μορφολογία, η βιωσιμότητα μετά την εκσπερμάτιση, η ικανότητα διείσδυσης στο ωάριο κ.ά., ενώ επιπλέον μπορεί να γίνονται γενετικά τεστ, ορμονικές και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις. Στόχος είναι να διαγνωστεί η πάθηση, είτε αυτή είναι ασθενοσπερμία, είτε σε πιο δύσκολες καταστάσεις αζωοσπερμία, ώστε οι ειδικοί να σχεδιάσουν μια κατάλληλη θεραπεία, φαρμακευτική ή/και επεμβατική. 

Έλεγχος κατακερματισμού DNA σπέρματος
Ο κατακερματισμός DNA του σπέρματος μεταφράζεται ως μια αστάθεια που παρουσιάζει γενετικά η σύσταση του σπέρματος. Ως παράγοντας υπογονιμότητας, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα θετικής εξέλιξης μιας κύησης. Με τον έλεγχο κατακερματισμού DNA σπέρματος ελέγχεται ποσοστιαία το επίπεδο του κατακερματισμού, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερη πρόγνωση των προσπαθειών γονιμοποίησης από ένα ζευγάρι. 

Πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες στην εξωσωματική σε συμβατικό κύκλο - Προεμφυτευτικός έλεγχος (PGD & PGS)
Στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και κυρίως στην εξωσωματική γονιμοποίηση, επικρατεί η άποψη ότι χρειάζονται πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για να πετύχει μια κύηση. Οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες απογοητεύουν τα ζευγάρια, όπως σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να προλάβουμε πιθανές αποτυχημένες κυήσεις χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης.

Ο Προεμφυτευτικός έλεγχος αφορά στον γενετικό έλεγχο που γίνεται στο έμβρυο, όταν αυτό αποτελείται από ελάχιστα ακόμη κύτταρα.  Αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο προγεννητικού ελέγχου προκειμένου να αποκλειστούν χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή γονιδιακές μεταλλάξεις. 

Υστεροσκοπήσεις/Λαπαροσκοπήσεις (διαγνωστικές & επεμβατικές)
Εκτός από τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, την κλινική εξέταση και τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού που είναι απαραίτητη, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ιατρού είναι η διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση/λαπαροσκόπηση συνιστάται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη ή υποψία – έχοντας αποκλείσει άλλα αίτια- ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στις σάλπιγγες ή τη μήτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της ενδομητρίωσης, που διαγνώσκεται και θεραπεύεται στην ίδια χειρουργική πράξη. 

Ενδομητρίωση
Η ενδομητρίωση είναι μια καλοήθης πάθηση, που χαρακτηρίζεται από την έκτοπη ανάπτυξη ενδομητρικού ιστού εκτός μήτρας. Το ενδομήτριο είναι ο βλεννογόνος χιτώνας της μήτρας. Η λαπαροσκόπηση αποτελεί κλειδί στη διάγνωση της ενδομητρίωσης.  Με τη λαπαροσκόπηση προσδιορίζεται ακριβώς η έκταση και καθορίζεται το στάδιο της νόσου, καθώς εντοπίζονται οι εστίες της ενδομητρίωσης. Η θεραπεία της ενδομητρίωσης μπορεί να είναι φαρμακευτική, χειρουργική ή συνδυασμός και των δύο. Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από την ηλικία της ασθενούς, την επιθυμία για εγκυμοσύνη, την ένταση και διάρκεια των συμπτωμάτων, το στάδιο της νόσου και εάν πρόκειται για πρωτοπαθή νόσο η υποτροπή.